Eesti
English По-русски

Eesti tervitab kokkulepet Iraani tuumaprogrammi üle

17.07.2015

Nr 167-E

Välisminister Marina Kaljuranna sõnul tervitab Eesti E3+3 (Ameerika Ühendriigid, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Venemaa) ja Iraani läbirääkimiste tulemusena saavutatud kokkulepet kõikehõlmava lahenduse kohta Iraani tuumaprogrammi osas.

Välisministri sõnul on tegemist ajaloolise tähtsusega kokkuleppega, mille poole püüeldi üle kümne aasta. „Kokkulepe tõestab, et ka äärmiselt keerukates rahvusvahelistes küsimustes võivad diplomaatilised jõupingutused anda rahumeelse ja konstruktiivse lahenduse,“ sõnas välisminister Kaljurand. „Kutsume Iraani üles kokkulepitud tegevusplaani täiel määral rakendama. Loodetavasti aitab see kaasa ka pingete järkjärgulisele leevendamisele regioonis laiemalt,“ lisas ta.

Kokkuleppe raames loodud tegevuskavas seatakse Iraani tuumaprogrammile piirangud ning Iraan kohustub lubama Rahvusvahelise Aatomiagentuuri (IAEA) vaatlejad oma tuumaobjektidele. Kui Iraani-poolsete kohustuste täitmine leiab IAEA poolt kinnitust, tühistatakse järk-järgult Iraani tuumaprogrammiga seotud piiravad meetmed. Kohustuste rikkumise puhul piiravad meetmed taastatakse. Tegevuskava jõustub 90 päeva pärast seda heaks kiitva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni vastuvõtmist.
 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee

TopBack

© EV Peterburi Peakonsulaadi Pihkva talitus Narodnaja 25, Pihkva, Venemaa tel. (78 112) 725 380, e-mail: Consulate.Pskov@mfa.ee