Eesti
English По-русски

Eesti välisminister ÜRO asepeasekretärile: Eesti toetab ÜRO reformi

10.06.2015

Nr 144-E

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus ütles New Yorgis ÜRO peasekretäri asetäitja Jan Eliassoniga kohtudes, et koostöö ÜROs ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides on võtmetähtsusega lahendamaks konflikte maailma erinevates piirkondades.
Eesti toetab Pentus-Rosimannuse sõnul ÜRO julgeolekunõukogu reformimist, et see vastaks praegusele mitte 1945. aasta maailmakorrale. „Peame oluliseks jõuda ÜRO liikmeskonna paremale esindatusele julgeolekunõukogus nii väikeriikide kui arenguriikide ja erinevate regioonide parema kaasatuse kui ka nõukogu töömeetodite reformimisega,“ ütles välisminister. „Toetame Prantsusmaa algatust vetoõiguse piiramiseks julgeolekunõukogus, et raskete inimsusevastaste kuritegude puhul loobuksid julgeolekunõukogu alalised liikmed kollektiivselt veto kasutamisest.“


Järgmise ÜRO peasekretäri valimisprotsessist kõneledes ütles välisminister Pentus-Rosimannus, et Eesti peab oluliseks valimiste avatumaks muutmist ning kogu ÜRO liikmeskonna kaasamist. „Eesti on aktiivne ÜRO töömeetodite survegrupi ACTi (Accountability, Coherence, Transparency) liige ning oleme teinud konkreetseid ettepanekuid 2016. aastal lõpule jõudva protsessi parendamiseks soovides nii konkreetset valikutsükli algust, nimekirja kandidaatidest ning kohtumisi nendega, samuti soolise ja regionaalse tasakaaluga arvestamist,“ lisas ta.

Pentus-Rosimannus ja Eliasson rääkisid kohtumisel ka ÜRO 70. juubeliaasta olulisematest teemadest arenguvaldkonnas. „Ootame ambitsioonikaid kokkuleppeid nii ÜRO arengu rahastamise konverentsilt selle aasta juulikuus kui ka 2015. aasta järgse arengupäevakava tippkohtumiselt septembris,“ ütles ta. „Eestile on oluline, et uued kestliku arengu kokkulepped põhineksid inimõiguste edendamisel, soolisel võrdõiguslikkusel, headel valitsemistavadel ja õigusriiklusel, samuti kaasatusel ja keskkonna väärtustamisel.“ Pentus-Rosimannus lisas, et edukal arenguküsimustega tegelemisel ja inimeste elujärje parandamisel on oluline seos ka konfliktide vähendamisega maailmas.

Eesti on välisministri sõnul kontseptsiooni “kohustus kaitsta” kindel toetaja. “Riik on alati tugevam kui üksikisik ning nõrgemat tuleb kaitsta,” rõhutas ta.

Foto kohtumisest: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/sets/72157653720...


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
588 55 171
press@mfa.e

TopBack

© EV Peterburi Peakonsulaadi Pihkva talitus Narodnaja 25, Pihkva, Venemaa tel. (78 112) 725 380, e-mail: Consulate.Pskov@mfa.ee