Eesti
English По-русски

Eesti alalise esindajana Euroopa Nõukogu juures alustas tööd suursaadik Katrin Kivi

02.09.2015

Nr 193-E

Täna, 2. septembril andis Eesti suursaadik Katrin Kivi Strasbourgis Euroopa Nõukogu peasekretärile Thorbjørn Jaglandile üle oma volikirja.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluse käigus andis suursaadik Kivi peasekretärile ülevaate Eesti 2016. aasta Euroopa Nõukogu eesistumise prioriteetidest, milleks on valitud laste õigused, sooline võrdõiguslikkus ja inimõigused, ning õigusriik internetis.  Peasekretär Jagland avaldas Eesti valitsusele tunnustust küberteemade tähtsustamise ja rahvusvahelise õiguse normide edendamise eest internetis.

Suursaadik Katrin Kivi ja peasekretär Thorbjørn Jagland väljendasid muret Ukrainas toimuva pärast.

Suursaadik Kivi tõstatas ka Eston Kohveri ebaseadusliku kinnipidamise juhtumi ning rõhutas partnerite jätkuva toetuse olulisust.

Suursaadik Katrin Kivi on sündinud 18. juulil 1967. aastal Kärdlas. Suursaadik Kivi lõpetas 1990. aastal Tartu ülikooli saksa keele ja kirjanduse eriala ning on täiendanud ennast Mannheimi ja Bonni ülikoolis. Välisministeeriumis töötab Katrin Kivi alates 1993. aastast, kui ta asus tööle välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonda. Aastatel 2005 – 2009 töötas Kivi poliitikadiplomaadina ning asejuhina Eesti saatkonnas Pariisis, olles samal ajal ka Eesti alalise esindaja asetäitja UNESCOs. Aastatel 2009 – 2011 oli suursaadik Kivi välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna üldasjade büroo direktor. Enne määramist Eesti alaliseks esindajaks Euroopa Nõukogu juures oli Katrin Kivi Eesti suursaadik Taani Kuningriigis.

Euroopa Nõukogu on 1949. aastal Londonis loodud organisatsioon, mille eesmärk on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet Euroopas. Euroopa Nõukogul on 47 liikmesriiki, peakorter asub Prantsusmaal Strasbourgis. Eesti sai Euroopa Nõukogu liikmeks 14. mail 1993.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
516 0043
press@mfa.ee
www.vm.ee
 

TopBack

© EV Peterburi Peakonsulaadi Pihkva talitus Narodnaja 25, Pihkva, Venemaa tel. (78 112) 725 380, e-mail: Consulate.Pskov@mfa.ee